[๑๒ พ.ค.๖๓] จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับยศฯ

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๓ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

IMG 0606-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.