[๙ มิ.ย.๖๓] จก.สบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.ทอ. เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๓

38022-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.