จก.สบ.ทอ.และคณะ ร่วมโครงการ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.และคณะ ร่วมโครงการ

ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

ณ บน.๒ เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๓

Plant tree

 

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.