[๒๒ ก.ค.๖๓] จก.สบ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณฯ ณ บน.๒๑

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณ

กิจการด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และกิจการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ

ณ บน.๒๑ เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๓

IMG 1-tile21

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.