[๒๒ ก.ค.๖๓] รอง จก.สบ.ทอ.(๑) ผู้แทน จก.สบ.ทอ. เป็น หัวหน้าคณะเข้าร่วมสัมมนาสารบรรณสัมพันธ์ฯ

น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.(๑) ผู้แทน จก.สบ.ทอ. เป็น หัวหน้าคณะเข้าร่วมสัมมนาสารบรรณสัมพันธ์

ระหว่าง สม., สบ.ทหาร และ สบ.เหล่าทัพ ณ ห้องประชุมและสัมมนา บก.ทท.ชั้น ๙ อาคาร ๙ เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๓

Ad1

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.