จัดซื้อจัดจ้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย.๖๑
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.61
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ย.61
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ส.ค.61
5 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
6 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาพื้นที่บริเวณ บก.ทอ.และพิพิธภัณฑ์ ทอ.
7 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสาหรับบุคคลสาคัญเข้าสู่พื้นที่ บก.ทอ
8 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายใน รร.นนก.
9 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ทอ.และอาคาร ๘ กรม.
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค.61
11 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ ทอ.
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.61
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.61
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.61
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.61
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.