จัดซื้อจัดจ้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ส.ค.๖๒
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค.๖๒
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.๖๒
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.๖๒
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.๖๒
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.๖๒
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.๖๒
9 ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำแบบจำลอง บ.บริพัตร บ.ประชาธิปก (ขนาดเท่าของจริง)
10 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การบินบุพการี
11 ประกาศราคากลาง จ้างจัดแสดงโครงสร้างอากาศยาน F-86 และ F-5
12 ประกาศราคากลาง จ้างทำสีอากาศยาน
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย.๖๑
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.61
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ย.61
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ส.ค.61
17 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
18 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาพื้นที่บริเวณ บก.ทอ.และพิพิธภัณฑ์ ทอ.
19 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสาหรับบุคคลสาคัญเข้าสู่พื้นที่ บก.ทอ
20 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายใน รร.นนก.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.