จัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำคามสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
2 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ทอ.และอาคาร ๘ กรม
3 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ในอาคาร ศปก.ทอ.
4 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ ทอ.
5 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC)
6 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ ทอ.(อาคารจัดแสดง)
7 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องสุขาที่พิพิธภัณฑ์ ทอ. ๕๙ ห้อง
8 ประกาศราคากลาง เช่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นในห้องน้ำ
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.60
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.60
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.60
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.59
13 ประกาศราคากลาง จ้างทำสื่อสารสนเทศสำหรับวัตถุจัดแสดง ระยะที่ 2
14 ประกาศราคากลาง จ้างทำรูปเล่มจดหมายเหตุ ทอ.
15 ประกาศราคากลาง จ้างทำสีอากาศยานจัดแสดง
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.