จัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.๖๓
3 ประกาศกรมสารบรรณทหารอากาศ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๖ ม.ค.๖๓)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.๖๒
5 ประกาศกรมสารบรรณทหารอากาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
6 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ(อาคารจัดแสดง)
7 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องสุขาที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.๕๙ ห้อง
8 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
9 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.
10 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณ บก.ทอ.และพิพิธภัณฑ์ ทอ.
11 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศและอาคาร ๘ กรม
12 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
13 ประกาศกรมสารบรรณทหารอากาศ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๒)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ส.ค.๖๒
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค.๖๒
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.๖๒
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.๖๒
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.๖๒
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.๖๒
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.