จัดซื้อจัดจ้าง
1 ประกาศกรมสารบรรณทหารอากาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ(อาคารจัดแสดง)
3 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องสุขาที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.๕๙ ห้อง
4 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
5 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.
6 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณ บก.ทอ.และพิพิธภัณฑ์ ทอ.
7 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศและอาคาร ๘ กรม
8 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
9 ประกาศกรมสารบรรณทหารอากาศ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ส.ค.๖๒
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค.๖๒
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.๖๒
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.๖๒
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.๖๒
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.๖๒
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.๖๒
18 ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำแบบจำลอง บ.บริพัตร บ.ประชาธิปก (ขนาดเท่าของจริง)
19 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การบินบุพการี
20 ประกาศราคากลาง จ้างจัดแสดงโครงสร้างอากาศยาน F-86 และ F-5
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.