จัดซื้อจัดจ้าง
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.61
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.61
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.61
19 ประกาศ สบ.ทอ.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑
21 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำคามสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
22 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ทอ.และอาคาร ๘ กรม
23 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ในอาคาร ศปก.ทอ.
24 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ ทอ.
25 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC)
26 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ ทอ.(อาคารจัดแสดง)
27 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องสุขาที่พิพิธภัณฑ์ ทอ. ๕๙ ห้อง
28 ประกาศราคากลาง เช่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นในห้องน้ำ
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.60
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.60
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.60
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.59
33 ประกาศราคากลาง จ้างทำสื่อสารสนเทศสำหรับวัตถุจัดแสดง ระยะที่ 2
34 ประกาศราคากลาง จ้างทำรูปเล่มจดหมายเหตุ ทอ.
35 ประกาศราคากลาง จ้างทำสีอากาศยานจัดแสดง
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.