จัดซื้อจัดจ้าง
21 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ ทอ.
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.61
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.61
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.61
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.61
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.61
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.61
28 ประกาศ สบ.ทอ.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑
30 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำคามสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
31 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ทอ.และอาคาร ๘ กรม
32 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ในอาคาร ศปก.ทอ.
33 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ ทอ.
34 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC)
35 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ ทอ.(อาคารจัดแสดง)
36 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องสุขาที่พิพิธภัณฑ์ ทอ. ๕๙ ห้อง
37 ประกาศราคากลาง เช่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นในห้องน้ำ
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.60
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.60
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.60
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 6

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.