จัดซื้อจัดจ้าง
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.๖๒
22 ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำแบบจำลอง บ.บริพัตร บ.ประชาธิปก (ขนาดเท่าของจริง)
23 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การบินบุพการี
24 ประกาศราคากลาง จ้างจัดแสดงโครงสร้างอากาศยาน F-86 และ F-5
25 ประกาศราคากลาง จ้างทำสีอากาศยาน
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย.๖๑
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.61
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ย.61
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ส.ค.61
30 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
31 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาพื้นที่บริเวณ บก.ทอ.และพิพิธภัณฑ์ ทอ.
32 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสาหรับบุคคลสาคัญเข้าสู่พื้นที่ บก.ทอ
33 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายใน รร.นนก.
34 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ทอ.และอาคาร ๘ กรม.
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค.61
36 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ ทอ.
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.61
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.61
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.61
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.61
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 6

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.