จัดซื้อจัดจ้าง
21 ประกาศราคากลาง จ้างทำสีอากาศยาน
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย.๖๑
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.61
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ย.61
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ส.ค.61
26 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทาความสะอาดและดูแลบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
27 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาพื้นที่บริเวณ บก.ทอ.และพิพิธภัณฑ์ ทอ.
28 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางสาหรับบุคคลสาคัญเข้าสู่พื้นที่ บก.ทอ
29 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบารุงรักษาภูมิทัศน์ภายใน รร.นนก.
30 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ทอ.และอาคาร ๘ กรม.
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค.61
32 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ ทอ.
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.61
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.61
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.61
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.61
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.61
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.61
39 ประกาศ สบ.ทอ.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 6

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.