จัดซื้อจัดจ้าง
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.61
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.61
43 ประกาศ สบ.ทอ.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
44 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๑
45 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำคามสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
46 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร บก.ทอ.และอาคาร ๘ กรม
47 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ในอาคาร ศปก.ทอ.
48 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์ ทอ.
49 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC)
50 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ ทอ.(อาคารจัดแสดง)
51 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องสุขาที่พิพิธภัณฑ์ ทอ. ๕๙ ห้อง
52 ประกาศราคากลาง เช่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นในห้องน้ำ
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.60
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.60
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.60
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.59
57 ประกาศราคากลาง จ้างทำสื่อสารสนเทศสำหรับวัตถุจัดแสดง ระยะที่ 2
58 ประกาศราคากลาง จ้างทำรูปเล่มจดหมายเหตุ ทอ.
59 ประกาศราคากลาง จ้างทำสีอากาศยานจัดแสดง
60 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องสุขาที่พิพิธภัณฑ์ ทอ. 59 ห้อง
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 6

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.