จัดซื้อจัดจ้าง
81 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
82 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC)
83 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ในอาคาร ศปก.ทอ.
84 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคาร บก.ทอ. และอาคาร 8 กรม
85 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.
86 ประกาศราคากลาง ซื้อของใช้ราชการ (15 รายการ)
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค.58
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.58
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.58
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.58
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.58
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.58
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.58
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.57
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย.57
96 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.57
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.57
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.57
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.56
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 6

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.