จัดซื้อจัดจ้าง
81 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องสุขาที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.59 ห้อง
82 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร NCOC
83 ประกาศราคากลาง เช่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นในห้องน้ำ
84 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณ บก.ทอ. และพิพิธภัณฑ์ ทอ.
85 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ภายในอุทยานการบิน ทอ.
86 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCOC)
87 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ในอาคาร ศปก.ทอ.
88 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคาร บก.ทอ. และอาคาร 8 กรม
89 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.
90 ประกาศราคากลาง ซื้อของใช้ราชการ (15 รายการ)
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค.58
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.58
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.58
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.58
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค.58
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.58
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.58
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.57
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย.57
100 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 6

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.