สารบรรณ delivery
121 ฉบับที่ 21 เรื่องการขานระเบียบวาระการประชุม
122 ฉบับที่ 20 เรื่องการแสดงความเคารพประธานการประชุม
123 ฉบับที่ 19 เรื่อง การตรวจสอบองค์ประชุม
124 ฉบับที่ 18 เรื่องการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในที่ประชุมที่มีชั้นความลับ
125 ฉบับที่ 17 เรื่องการจัดผังที่นั่งการประชุมรับคณะตรวจเยี่ยม
126 ฉบับที่ 16 เรื่องการจัดผังที่นั่งการประชุมคณะกรรมการ
127 ฉบับที่ 15 เรื่องการจัดผังที่นั่งการประชุมส่วนราชการ
128 ฉบับที่ 14 เรื่องการจัดผังที่นั่งประชุม
129 ฉบับที่ 13 เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุม
130 ฉบับที่ 12 เรื่องการจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยเกี่ยวข้อง
131 ฉบับที่ 11 เรื่องการเลื่อนหรืองดการประชุม
132 ฉบับที่ 10 เรื่องการจัดทำหนังสือขอเชิญประชุม
133 ฉบับที่ 9 เรื่องการกำหนดระเบียบวาระการประชุม
134 ฉบับที่ 8 เรื่องระเบียบวาระการประชุม
135 ฉบับที่ 7 เรื่องการเตรียมก่อนการประชุม
136 ฉบับที่ 6 เรื่องขั้นตอนการจัดการประชุม
137 ฉบับที่ 5 เรื่องบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
138 ฉบับที่ 4 เรื่องบทบาทของผู้เข้าประชุม
139 ฉบับที่ 3 เรื่องบทบาทหน้าที่ของประธาน
140 ฉบับที่ 2 เรื่องวัตถุประสงค์ของการประชุมและองค์ประชุม
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 15

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.