081266

 

คุณ มลฤดี  เมตะนันท์ ผู้แทนสมาคมแม่บ้าน ทอ.

นำดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) มาจำหน่าย

โดยมี พล.อ.ต.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ จก.สบ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง

พนักงานราชการ สบ.ทอ.ให้การต้อนรับและร่วมบริจาค

ณ ห้องประชุม สบ.ทอ.๑ เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๕

LINE ALBUM จำหนายดอกปอบป ๒๒๐๑๓๑

LINE ALBUM จำหนายดอกปอบป ๒๒๐๑๓๑ 0

LINE ALBUM จำหนายดอกปอบป ๒๒๐๑๓๑ 1

LINE ALBUM จำหนายดอกปอบป ๒๒๐๑๓๑99

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด