A04

 

 พล.อ.ต.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ จก.สบ.ทอ. บรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

ในการประชุมทางวิชาการกิจการประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ. เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๖

114E66C9 6214 48DA A11A B13801E58581

B9F8428E 0C58 48AE 94A0 D0FFE938DD3B

83F7E08B CEED 49D5 910A E863935E3E5D

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด