A04

 

 พล.อ.ต.ประสิทธิ์  ดำรงค์ปรีชา จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

ณ ห้่องบริพัตร (บก.ทอ.๑)  เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๗

IMG 7051

IMG 7066

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด